Kasvukonstit on monet – joskus liiankin!

By 25.03.2018Business, Ihmiset, Muutos

37449077 - bright green grass with roots in the organic soil. focus on the roots

Teemme töitä monenlaisten yritysten kanssa, pienistä startupeista suuriin pörssiyhtiöihin. Koska filosofia on lempitieteenalojani psykologian lisäksi, olen aina kiinnostunut peruskysymyksistä, joiden alla yrityksissä ja yhteistyötahoilla ahkeroidaan.

En muista törmänneeni yritykseen, jonka tavoitteena ei ole ollut kasvu, tavalla tai toisella. ”Kasvu” vastaa kysymykseen ”mitä”.

Useimmiten yrityksissä onkin itsestään selvää se, mitä tavoitellaan. Tavoitteen tasosta, onnistumisen aikataulutuksesta tai määritteestä on käyty ehkä tiukkojakin keskusteluja, joiden jälkeen tavoite on lyöty lukkoon ja kirjattu strategiaan. Etenkin numeroina.

Edelleen liian harvoin tavoite lähtee asiakkaiden todellisuudesta. Mitä asiakkaat todella kaipaavat? Millaisena he meidät kokevat nyt? Mistä asiakkaat kiinnostuvat, mitä he haluavat? Halu on tunne. Numerot kun ovat vain tunnetasolla vaikuttavien tekijöiden ilmentymiä.

Tavoitteen jälkeen on keinojen vuoro. Miten pääsemme tavoitteeseen? Keinojen osalta elämä yrityksissä on useimmiten kuin turkkilaisessa basaarissa. Jokaisella vaikuttaa olevan oma mielipide siihen, millaisia keinoja tulisi käyttää. Jälleen kohtaamme halun haasteen: kukin johdossa haluaa käyttää omia suosikkikeinojaan, haluaa panostaa niihin aikaa ja rahaa.

Johtaja on tyypillisesti persoona, joka ei toimi osana laumaa, vaan haluaa päättää itse. Viisi johtoryhmän jäsentä tarkoittaa siis viittä erilaista näkemystä, mielipidettä – eli halua.

Kaikki tietenkin haluavat onnistua kasvattamaan liiketoimintaa. Taitavin saa puhuttua kollegan ostamaan siivun oman halustaan. Jos ainakin kaksi haluaa sitoutua samaan keinoon, tilanne helpottuu? Ei suinkaan.

Seuraavaksi tarinassa tapahtuu vähintään yhden roolihenkilön vaihtuminen. Jopa parin vuoden kuluessa koko kaarti on vaihtunut. Ja niinpä kukaan ei yleensä ole yrityksessä näkemässä, miten keskipitkän aikavälin tavoite toteutuu. Meneekö työ hukkaan?

Johdon sijaan henkilöstö on keskimäärin pysyvämpää työsuhteissaan. Siksi johtaja onkin palvelutehtävässä. Jos johtaja onnistuu keinovalikoimallaan kasvattamaan henkilöstön työhön sitoutumista, motivaatiota, innostumista, työkykyä, oppimishalua tai työilmapiiriä, hän on tehtävässään onnistunut, vaikka viipyisi talossa vain hetken.

Tärkein kasvu lähtee ensin sisältä, työntekijöistä, tuloslaskelman kasvunumerot ovat tämän seurausta.

Emme keskustele ja aseta tavoitetta, kuinka pitkän ruohon aiomme kasvattaa ja missä aikataulussa. Keskitymme vain ruohon kasteluun ja valaistuksen optimointiin päivä kerrallaan. Ja kas, kas, se kasvaa ihan itsekseen! Ihmiset – asiakkaat ja henkilöstö – ovat kuin ruoho, tavoitteella hallitsemattomia.

Tärkein yhtiön kasvua johtava kysymys ei siksi olekaan, mitä tavoittelemme, vaan miten toimimme suhteessa työhömme ja toisiimme päivä kerrallaan paremmin?